Judo, Japanse zelfverdedigingskunst.

Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano. Het woord betekent ‘zachte weg’, waarbij het woordje do (weg) verwant is aan tao en naast de betekenis ‘manier’ ook de connotatie heeft van ‘levenspad’. Een beoefenaar van het judo heet een judoka. Judo is een sport die wereldwijd beoefend wordt en tevens een olympische sport is.

Jigoro Kano had bij het ontwerpen van de sport, die ontleend is aan oudere verdedigingskunsten als jiujitsu, ook nadrukkelijk een training van de geest voor ogen.

Zijn filosofie wordt gekenmerkt door twee begrippen:

Seiryoku Zenyo (Maximale effectiviteit met minimale inzet):
wat een persoon doet, moet met optimale inzet van geestelijke en lichamelijke energie gebeuren. In het judo leert men de kracht van de tegenstander te gebruiken om hem ten val te brengen. In het leven is dit het principe van de juiste dingen doen op het juiste moment.

Jita Kyoei (Wederzijds profijt en welbevinden):
de spelers dienen respect te hebben voor zichzelf en voor anderen. Bij het beoefenen van het judo leren ze samen te werken om zich de vaardigheden eigen te maken. Zonder tegenstander om mee te judoën kan men de sport immers niet leren; men werpt zelf en wordt op zijn beurt geworpen. Deze opvatting van samenwerkend leren is ook in andere gebieden van het leven geldig.

De trainingen van het Budocentrum staan open voor vanaf 3 jaar.

Op de dinsdagmiddag van 16:45 – 19:30 uur verzorgt Rob de Groot in drie groepen de technische (wedstrijd)training van de jeugd van 6 t/m 18 jaar.

Op de dinsdagavond van 19:30 – 20:30 uur doet Harrie Beusink dit voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Van 20.30 tot 21.30 uur is er een training voor recreanten en senioren o.l.v. Harrie Beusink.

Op de donderdagavond van 18:30 – 20:30 uur doet Harrie Beusink dit voor de jeugd van 8jaar en ouder. Van 20.30 tot 21.30 uur is er een training voor recreanten en senioren o.l.v. Harrie Beusink.

Zaterdag staat in het teken van de beginnende jeugd, en begint ‘s ochtends met twee peuter/kleutergroepen van 3 tot 4 en 5 tot 6 jaar.

In deze groep worden de basistechnieken van het judo (vallen, rollen en omdrukken) op een speelse manier bijgebracht door Harrie Beusink. De derde en vierde zaterdagmorgen groep is voor beginnende judoka’s van 7 jaar en ouder en staan tevens onder leiding van Harrie Beusink.

Het Budocentrum neemt deel aan meerdere toernooien en kampioenschappen van andere verenigingen of van de Judo Bond Nederland.

Om aan deze wedstrijden mee te kunnen doen is het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland verplicht.

Om wedstrijdervaring op te doen organiseert het Budocentrum voor haar leden zelf ook een aantal toernooien en competities zoals de Clubvaantjes. De wedstrijdselectie Judoka’s nemen deel aan de nationale wedstrijden via het selectieprogramma.

Budocentrum Winterswijk website

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant