Vosseveld Visie 2030.

Vosseveld wil een kleinschalige voetbalvereniging zijn als alternatief voor de grote clubs binnen Winterswijk. Leden kunnen bij de club op een sportieve, plezierige en sociale manier voetballen met behoud van de unieke identiteit van de vereniging.

Kernwoorden binnen onze vereniging zijn respect, sportief, plezier, saamhorigheid, gelijkheid en veiligheid. We zijn erg trots op de enorme betrokkenheid van de leden bij de vereniging en door de inzet van al onze vrijwilligers is de bezetting van alle posities prima voor elkaar.

In 2017 heeft Vosseveld het hoofdveld gekocht en hiermee heeft de vereniging nu haar volledige accommodatie in eigendom. Het flink opknappen van de kantine, de positieve feedback van leden op de enquête om actief te zijn als vrijwilliger, het aanvullen van het bestuur en commissies, de reünie en de bijna 100 leden van de vorig jaar gestarte Club van 50 zijn een aantal andere voorbeelden van de vele behaalde successen bij Vosseveld in de afgelopen jaren.

vv Vosseveld website

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant