SC. MEDDO, meer dan alleen voetbal.

Met een inwonertal van ongeveer 1450, één café Spiekerman, één hotel Motor Hotel Onland,  zaal de  Eendracht, Verenigingsgebouw Het Beitelhöfke van muziekvereniging St. Jan en de kantine Het Konder van Sc. Meddo en met 35 officiële verenigingen is er heel wat reuring in Meddo. De Lagere school wordt goed bezocht en de kerk wat minder. De plaatselijke supermarkt of Dagmarkt is ook voor Meddo een meer dan welkome aanvulling.

We vissen allemaal uit dezelfde vijver en dat is het onvermijdelijk dat je vaak lid bent van meerdere verenigingen.

Omdat Meddo geen officieel buurthuis heeft en Sc. Meddo van alle verenigingen het meeste toeschouwers trekt, kom je al snel met allerlei festiviteiten, activiteiten in aanraking en krijg je naast het voetbal ook een soort van maatschappelijke, sociale functie, b.v. de ondersteuning van de tweejaarlijkse Olde Wievendag, Kealsdag, de 50+Soos en de Jeu de Boules baan naast Het Konder. En dan is Sc. Meddo ook een van de belangrijkste steunpilaren voor het tweemaandelijkse MeddoMagazine (de MeddoGlossy?). Naast voetbal organiseert Sc. Meddo elk jaar net voor de jaarwisseling de Keiloop over diverse afstanden en voor de wandelaars is er, in de zomermaanden, de Keiwandeling door de prachtige natuur van de Achterhoek.

Het prachtige sportcomplex biedt ook veel mogelijkheden en heeft zeker ook een sociale, bindende functie. Voor de jeugdleden is er de Nacht van Meddo en worden er in de winter diverse activiteiten georganiseerd (o.a. FIFA toernooi) en aan het einde van het seizoen is er voor de jeugd en senioren het alom bekende Huistoernooi waarbij voetbal en gezelligheid worden gecombineerd.

En dan even over onze corebusiness.

Sc. Meddo een club bekend als een Kei van een Club, uit het kerkdorp Meddo, een club met 385 leden, het eerste team speelt in de 5de klasse. Betreffende de senioren speelt Meddo met 5 heren-teams en 1 damesteam. Ook de jeugd is heel actief en speelt met 10 teams en is vertegenwoordigd in alle jeugdafdelingen, soms zelfs meervoudig. Daarnaast is er ook nog een mini’s team en recreanten/trimgroep. Bij de jeugdteams spelen de jongens en de meisjes in een mix met elkaar en Meddo staat alom bekend door de vrije training op de zondagmorgen half elf voor de mini’s en dat alles onder de leiding van Gerrit Oonk, wereldberoemd in Meddo. Voor dat laatste leggen we de lat heel laag, zodat het wel heel aantrekkelijk wordt om daaraan mee te doen en dat blijkt wel uit de meer dan goede opkomst, ook uit Winterswijk.

Sc. Meddo is een gemoedelijke en gezellige club met een duidelijk beleid, missie en visie. Ook is de club financieel gezond en heeft de laagste contributie van Winterswijk. Door eigen acties, zelfredzaamheid, sponsoring, de Autocross, de Kerstactie, Zwerfvuil opruimen (samen met Elbekurkie) en b.v. de vele leden van Vriendenloterij krijgen we dat nu voor elkaar.

Er is zowel aandacht voor recreatief als voor prestatievoetbal en Sc. Meddo heeft de beschikking over een mooie accommodatie met een kunstgras veld, die ook door de talenten van de KNVB afd. Oost gebruikt wordt. Voor de recreanten en de mini’s hebben we een grote pannakooi (30 mtr x 20 mtr) met kunstgras en verlichting. Een grote groep vrijwilligers waarvan een gedeelte voor het  onderhoud van het complex zorgdraagt alsmede een medische staf die actief wordt bij een verantwoorde behandeling van blessures. Deze medische staf bestaat uit een fysiotherapeut/osteopaat, een hersteltrainer en verzorgster. Deze zijn er niet alleen voor de prestatie elftallen maar ook voor alle senioren- en jeugdleden. Kortom, de betrokkenheid van de leden is groot en de organisatie blijft in beweging. Ja en om de gasten te ontvangen, hebben we ook een bestuurskamerdienst die op een prettige wijze onze gasten wegwijs maakt op Het Konder.

Wat zit er b.v. op korte termijn nog aan te komen? Een nieuwe speelplek voor de peuters, zodat pa en ma met een gerust hart een wedstrijd kunnen bezoeken. Het Wenninkhofje is op de Nieuwjaarsreceptie geopend.

Nieuws van de TC van Meddo:

We horen steeds vaker binnen onze vereniging dat er animo is om deel te nemen aan een recreatieve competitie. Daarom willen wij als technische commissie bekijken of we het komende voorjaar al de mogelijkheid kunnen bieden om deel te nemen aan een recreatieve competitie voor zowel de heren(35+ en 45+) als de dames (18+ en 30+).

Natuurlijk zijn er als in elke organisatie ook wat minder positieve punten te noemen. Denk dat we mogen zeggen dat we over een club mogen praten met een prima organisatie en een degelijk bestuur en een trouwe groep vrijwilligers in alle functies van onderhoud tot trainen, leiden en fluiten van wedstrijden, bardiensten en commissies. Deze mensen zijn er in alle leeftijdscategorieën, je zou kunnen zeggen van 8 tot 80 jaar. Vele jeugdleden vervullen hun maatschappelijke stage bij de club en krijgen de smaak pakken, zodat ze als vrijwilliger  voor onze club actief blijven.     

Een gezonde financiële basis waar alleen de sportieve prestaties wel wat achterblijven, maar dat hopen we in de komende jaren wat recht te trekken.

PS. En we hebben al meer dan 25 jaar een Pupil van de Week.

sc Meddo website

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant