MEC, op naar het 75 jarig bestaan

Vv MEC is opgericht op 15 mei 1945 en bestaat dus in 2020 75 jaar. De voetbalclub zetelt al sinds jaar en dag op Sportpark Den Tappen achter het gelijknamige café annex clubhuis. De ongeveer 300 leden komen niet alleen uit Miste en Corle, waar de afkorting van de club voor staat, maar ook uit Winterswijk, Woold en Aalten. De senioren herenafdeling is zelfstandig.

Met de jeugd en damesafdeling wordt samengewerkt met sc Bredevoort. Hierbij wordt beurtelings in Miste en in Bredevoort getraind en gevoetbald en is het streven dat van beide clubs begeleiding is bij de teams, hetgeen bij de meeste teams ook lukt. Door de samenwerking blijven de teams in bijna alle leeftijdscategorieën bezet, hetgeen de doorstroming naar de senioren vergemakkelijkt en het plezier in het voetballen vergroot.

MEC is een vereniging waarin prestatie en plezier hand in hand gaan. Prestaties worden nagestreefd in de  zogenoemde prestatieteams en plezier staat voorop in de recreatieve teams. Voor ieder is een team te vinden dat aan zijn of haar wensen voldoet.

MEC is echter niet alleen een voetbalclub. Het maakt al jarenlang een corsowagen voor het bloemencorso in Winterswijk. MEC is in dit corso één van de langst deelnemende verenigingen van Winterswijk. De wagen wordt bij de fam. Harbers in Corle gemaakt, waarna het beplakken bij Loonbedrijf Miste plaatsvindt. De dahlia’s die op de wagen komen, worden van eigen land gehaald. Dit gebeurt door een groep ervaren bloementelers die het hele voorjaar en zomer bezig zijn de bollen en bloemen zo goed mogelijk te verzorgen, zodat in augustus de piek volgt bij het plukken van de dahlia’s. Deze bloemen worden niet alleen voor de wagen van MEC verbouwd, maar ook voor andere corso’s in het land. De opbrengst is voor MEC. Dit is elk jaar een welkome aanvulling van de clubkas.

In december van elk jaar wordt door MEC de Kerstmarkt georganiseerd. Ook dit was afgelopen jaar weer een groot succes. Een groep dames is wekenlang bezig om kerststukjes te maken, die dan op vrijdagavond en zaterdagmorgen verkocht worden. Daarnaast gaan de seniorenleden rond om rollades en flessen wijn te verkopen. Ook hier is de opbrengst weer voor de clubkas van MEC.

Daarnaast heeft MEC het veldonderhoud deels in eigen beheer. Op maandagmorgen na de wedstrijden van dat weekeinde herstellen enkele vrijwilligers de velden weer, zodat het weekeinde daarop weer gevoetbald kan worden. Het geld dat hiermee bespaard wordt op de onderhoudskosten komt weer ten gunste van de clubkas.

Naast deze activiteiten zijn er nog talloze acties, zoals oud ijzer halen, helpen op de Zwarte Cross, enz.. die ook het nodige geld in het laatje brengen. Door al deze acties is MEC financieel gezond en in staat de contributies laag te houden.

Deze acties vallen of staan met de bereidwilligheid van mensen om hier belangeloos aan mee te helpen. MEC is in de gelukkige omstandigheid dat velen dit nog steeds willen doen, ondanks de drukke agenda’s tegenwoordig. Dit tekent de saamhorigheid die er is achter Den Tappen. Met zijn allen de schouders eronder zetten, zodat zaken voor elkaar komen en het nodige in de clubkas terecht komt.

Met vertrouwen kijken wij dan ook uit naar de toekomst. Te beginnen met het 75 jarig jubileum dat in 2020 uitgebreid zal worden gevierd. Een mijlpaal waar met trots naar toe geleefd wordt. Dit bleek wel bij de onlangs gehouden Nieuwjaarsreceptie, waar het noemen van het jubileum alleen al een groot gejuich opleverde van de volle zaal bij Den Tappen. MEC is een club waarbij de leden trots zijn dat ze er bijhoren en dat willen we nog in lengte van jaren zo houden!a

vv MEC website

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant