De sportclub van ons allen, voor ons allen.

Penta Winterswijk wil haar leden een plek in Winterswijk, Groenlo en Aalten bieden waar jong en oud elkaar door middel van sport en bewegen kunnen ontmoeten. Wij zorgen dat jij jouw sport gewoon in de buurt kan doen. Daarom heeft Penta Winterswijk het meest veelzijdige sportaanbod in de regio. Penta Winterswijk is een open en toegankelijke vereniging met ruim voldoende gevarieerd lesaanbod voor verschillende doelgroepen zodat ieder lid op eigen ambitie en op eigen niveau kan sporten. Iedereen is welkom bij Penta Winterswijk, ook zonder aankondiging kan er bij verschillende groepen meegedaan worden. De lessen zijn voor de leden een ontmoetingsplek op het dorp waar jong en oud zichzelf kunnen ontwikkelen en op een gezonde, veilige en betaalbare manier kunnen sporten. 

Elk kind moet gezond kunnen opgroeien, daarom geven wij leuke, goede lessen en zijn wij DE aanbieder van het beweegdiploma. Wij bewaken een vereniging met sfeer waarin plezier, betrokkenheid, saamhorigheid en wederzijds respect centraal staan. Bij Penta Winterswijk is er oog voor elk kind, kinderen zijn op hun gemak in de lessen. Passie en plezier zijn de sleutelwoorden tot succes.

Penta Winterswijk is een gezonde en goed georganiseerde gymnastiek- en turn- en dansvereniging met zo’n 1000 leden. In de komende jaren willen wij de vereniging toekomstbestendig maken, kwaliteit van de lessen op een hoger plan brengen en het lesaanbod verder uitbreiden om voor een ieder een passend aanbod in de buurt te blijven realiseren. Penta Winterswijk wil tevreden sporters, gekwalificeerde leiding en een financieel gezonde vereniging zijn. Door interne en externe communicatie en door het organiseren van activiteiten willen wij het verenigingsleven van Penta Winterswijk versterken en bewaken. 

 

Breedtesport

Penta Winterswijk biedt voor de recreanten, van jong tot oud wordt een grote diversiteit aan lesactiviteiten aangeboden. Penta Winterswijk organiseert lessen voor alle leeftijdsgroepen en ambitieniveaus. Zo kunnen de allerjongsten deelnemen aan de ouder/kind en later peuter/kleuter lessen. Je kunt bijv. kiezen voor recreatief turnen. In de lessen worden spelletjes en het aanleren van turnonderdelen afgewisseld in een ongedwongen sfeer. Zowel voor jongens als meisjes. Voor de senioren heeft Penta Winterswijk een ruime keuze aan groepen om lekker fit te blijven. Gymnastiekgroepen, conditietraining, bewegen op muziek en aerobics. Ook de acro-gymnastiek is een onderdeel waar je jong mee kunt beginnen. Acrobatische posities die je samen met je teamgenootje uitvoert en waar je creatief bezig bent, lenigheid en vooral je balans mee oefent. Ook biedt Penta Winterswijk een ruim aanbod in o.a. freerunning, trampolinespringen. 

 

Uniek Sporten

Daarnaast biedt Penta Winterswijk ook uniek sporten aan groepen die speciaal zijn voor (ex-) hartpatiënten, of andere chronische beperkingen om verantwoord in beweging te blijven met groepsgenoten. De lessen worden gegeven in Winterswijk en Aalten.

 

Wedstrijdsport

Meisjes en jongens met aanleg voor het turnen en met extra motivatie worden door onze trainers gescout en uitgenodigd om mee te doen aan het wedstrijd turnen. Dat zijn trainingen die 2 of  3 uur duren. We oefenen voor deelname aan wedstrijden en dat vergt discipline en doorzettingsvermogen. Om een goed niveau te kunnen bereiken wordt aanbevolen om (minimaal) 2 keer per week te trainen. Als je net begint, kun je de eerste tijd één keer per week trainen. Na een stevige warming-up en krachttraining volgt een mix van sportieve elementen met oefeningen voor meisjes op de balk, ongelijke brug, vloer en sprong op pegasus of kast. Voor jongens: voltige (paddenstoel), rekstok, brug met gelijke leggers, sprong, ringen en vloer. Gewerkt wordt aan kracht, lenigheid, souplesse, lichaamshouding, evenwichtsgevoel, concentratie, lichaamsbeheersing en timing. De trainingen vinden op verschillende tijdstippen in de turnhal plaats. Naast wedstrijd turnen heeft Penta Winterswijk ook trampolinespringen en acrogymnastiek op wedstrijdniveau.

 

Dansen

Penta Dance Department, de dansafdeling van Penta Winterswijk, is één van de grootste dansafdelingen van de regio. Naast dat talentontwikkeling hoog in het vaandel staat; denk aan wedstrijdgroepen die op nationaal -en internationaalniveau acteren, intern opleiden van docenten en uitvoerend dansers, biedt onze afdeling voor bijna iedere leeftijd en niveau een passende les. Vanaf 2 jaar oud kan je al terecht voor danslessen, maar ook voor volwassenen hebben wij danslessen in de stijlen: Hip Hop, Modern en Jazz. Naast alle lessen in Winterswijk bieden wij ook lessen aan in Groenlo in de Mattelier in de stijlen: Modern, Hip Hop en commercial. Elk jaar houden al deze groepen voorstellingen in Winterswijk (Theater De Storm) en Groenlo (de Mattelier). Wat echt uniek is aan onze afdeling is de Dans/Film groep. Deze groep maakt elk jaar een (dans)film) die komt te draaien in bioscoop Skopein in Winterswijk. Kinderen vanaf 11 jaar met gevoel voor dans, maar vooral graag willen acteren en spelen in een film, kunnen deelnemen aan deze les op de maandag in Winterswijk. Instromen in de dans/filmgroep kan nog tot de herfstvakantie. Instromen in de reguliere danslessen kan in principe het hele jaar. Info over danslessen of onze afdeling: dans@pentawinterswijk.nl 

 

Onze club Penta Winterswijk kan niet zonder vrijwilligers. Zij zorgen er mede voor dat de club draaiende blijft en een gezonde en levendige wordt/blijft. Bent u bereid om een handje te helpen bij bijvoorbeeld: wedstrijden, toestel commissie, kledingcommissie, wedstrijdcommissie, sponsorcommissie, jeugdcommissie, dansactiviteiten, jureren of ondersteuning PR meldt u zich aan bij tc@pentawinterswijk.nl. 

Binnen het bestuur zoeken we ook nog versterking. We zijn met name op zoek naar een voorzitter en een 2e secretariaat. Voor informatie hiervoor kan men terecht bij info@pentawinyerswijk.nl

Penta Winterswijk

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant