Vele kansen voor de toekomst.

Vanuit het verzorgen van de verenigingswas van de leden van FC Trias kan dit gaandeweg uitgebouwd worden naar meer activiteiten rondom ’t Huitinkveld zoals groenonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden, bijvullen van voorraad en ga zo maar door.

Het actief meedoen aan de maatschappij is voor deze doelgroep van onschatbare waarde.  Naast de eerder genoemde dagbesteding zijn de sociale contacten die zij tijdens het werk opdoen van onschatbare waarde. De combinatie dagbesteding en sociale contacten opdoen geeft veel mensen zicht te ontwikkelen, ervaring op te doen en bovenal (meer) zelfvertrouwen te krijgen.

In eerste instantie richt FC Trias zich op de samenwerking met Estinea. In de toekomst kunnen ook samenwerkingen aangegaan worden met collega-zorgaanbieders en daardoor volop kansen bieden voor inwoners met een arbeidshandicap, werk/leer-ervaringsplekken voor Winterswijkers vanuit de SDOA en stageplekken voor leerlingen van Pronova en Het Bariet. En natuurlijk vormt het een geweldige plek voor Winterswijkers die vrijwilligerswerk willen doen.

FC Trias website

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant