Wij missen het voetbal, we missen de club en missen onze leden

Momenteel geeft onze accommodatie een trieste en treurige aanblik. Normaal op wedstrijd- en trainingsdagen bruist het hier van de activiteiten. Maar nu ligt er noodgedwongen veel stil. En dat allemaal vanwege het besmettelijke en zeer gecompliceerde corona virus dat ons in een stevige houdgreep houdt.

Dit virus houdt ons al lange tijd in de greep en door de vele maatregelen worden wij privé en als voetbalclub behoorlijk in onze vrijheden en mogelijkheden beperkt.
De jeugd tot 18 jaar mag gelukkig wel in groepsverband trainen en op zaterdag onderlinge wedstrijden spelen. De senioren mogen in tweetallen hun training afwerken. Maar we kunnen  geen gebruik maken van de kleedkamers en de kantine is en blijft vooralsnog gesloten.
Dit is natuurlijk maar een erg beperkte afspiegeling wat we normaal gewend zijn.
Gezamenlijke trainingen, kleedkamer gesprekken, wekelijkse competitiewedstrijden en de gezellige ontmoetingen na afloop in ons clubhuis.
Helaas, helaas, maar het is even niet anders en we moeten nog even volhouden.Toch wil ik ook vanaf deze plek jullie, onze leden, maar ook onze sponsoren oprecht bedanken voor het begrip, steun maar vooral voor jullie loyaliteit in de afgelopen periode. Geweldig!!!
Zoals aangekondigd tijdens de afgelopen digitaal gehouden ledenvergadering in november is het bestuur bezig om ons voetbaltechnisch beleid onder de loep te nemen.
Wat doen we goed, waarin schieten we tekort of wat loopt minder goed en waarin kunnen we verbeteren. Via een stuurgroep hebben we met veel leden gesproken en proberen met al de verkregen info een gedegen voetbaltechnische organisatie op te zetten en een bijbehorende  voetbalvisie te ontwikkelen.
Doel is om het voetbaltechnisch beleid binnen FC Winterswijk naar een kwalitatief hoger niveau te brengen en tevens toekomstbestendig, zowel voor de prestatie- als breedtesport .Een breed gedragen voetbaltechnisch beleid waarbij onderlinge
samenwerking, respect en plezier belangrijke pijlers zijn en dat alles in het belang van FC Winterswijk.
Beste mensen; Houd nog even vol!!
Hopelijk kunnen we over een aantal weken/ maanden weer op grote schaal trainen en wedstrijden spelen.
Tot die tijd: Pas goed op jezelf en blijf vooral gezond!!

FC Winterswijk is zo veel meer dan een duurzame accommodatie.

In het fusietraject is veel aandacht besteedt aan de verschillende culturen. We mogen met recht zeggen dat er een mooie cultuur is, waarin leden, bestuurders, vrijwilligers en sponsoren zich telkens weer weten te vinden. De situatie met Corona is dan ook een grote aderlating voor het verenigingsleven. Juist het gebrek aan sociale aspect maakt het extra zwaar. Desondanks blijven we super trots op onze club en zijn we dankbaar dat juist ook in deze tijd de club een warm hart wordt toegedragen.
Naast het voetballen, wedstrijden en trainen, zijn er vele andere activiteiten waarmee we proberen de clubbinding te vergroten. Zoals kaartavonden, activiteiten voor de jeugd o.a. een jeugdkamp aan het einde van het seizoen, sponsorbijeenkomsten, de hazenavond, de nieuwjaarsreceptie, de kortingskaarten actie, de jaarlijkse rommelmarkt en de veiling op de club.
Als grotere vereniging zijn we ons bewust van onze sociaal maatschappelijke functie.
Zo stellen we onze accommodatie beschikbaar voor Sanquin (bloedbank), voor studenten van het Graafschap college, mensen van ZO-zijn zijn meerdere dagdelen bij ons op de club en draaien onder anderen een was project.
De voetbalschool van Martijn Meerdink heeft bij ons zijn thuishaven en verder zijn er nog de sportdagen, het Paasvoetbaltoernooi en diverse andere verenigingen maken op verschillende tijden gebruik van onze accommodatie
Met de aanleg van de voetbalvelden en later het clubgebouw is ingezet om een duurzame accommodatie. In 2013 is het clubhuis gebouw op basis van een integraal en duurzaam ontwerp, waarmee is geanticipeerd op de prachtige ligging en groene omgeving aan de rand van Winterswijk.
Naast duurzame installaties met een hoog rendement en ledverlichting, zijn vorig jaar 450 zonnepanelen op het dak van het clubhuis aangelegd om duurzame energie op te wekken (gelijk aan het jaarverbruik van circa 50 huishoudens) en zijn/worden energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan een plan om de veldverlichting te vervangen door energiebesparende ledverlichting.
Afgelopen november kreeg FC Winterswijk en Stichting Sportpark Jaspers de duurzaamheidsprijs uitgereikt van wethouder Tineke Zomer. Tineke gaf aan dat de voetbalclub en de stichting met recht gezien mogen worden als koploper en voorbeeld voor anderen als het gaat om het verduurzamen van (sport)accommodaties.

450 zonnepanelen bij FC Winterswijk.

De 450 zonnepanelen die op het dak van het clubhuis van FC Winterswijk komen te liggen, produceren overdag stroom. Het gaat daarbij om een hoeveelheid van circa 145.000 kilowattuur per jaar. Een klein deel van die stroom wordt overdag – indien de panelen energie opwekken en er door de club energie wordt verbruikt – direct verbruikt). De rest gaat naar het net van energiemaatschappij Liander.” Aldus voorzitter Klein Tank van Stichting Sportpark Jaspers, die de accommodatie verhuurt aan FC Winterswijk.. ‘’Van de Rijksdienst Ondernemend Nederland hebben wij een SDE-subsidie, waarmee de onrendabele top gefinancierd wordt om een financieel haalbare exploitatie te hebben.’’
Het uiteindelijke doel van de komst van zonnepanelen is een duurzame sportaccommodatie te hebben en ook in de toekomst in stand te houden. Daarvoor is ook een geldreserve nodig om groot onderhoud aan de accomodatie te plegen. ‘’Bijvoorbeeld als de lift kapot gaat of de stookinstallatie moet worden vervangen’’, aldus Klein Tank die aangeeft dat FC Winterswijk al op onderhoudskosten bespaart door de inzet van vrijwilligers. ‘’Iedere dag lopen hier tien tot twintig man rond die bijvoorbeeld onkruid verwijderen, de reclameborden repareren en het gras sproeien. En iedere maandag en vrijdag maakt een groep het clubhuis schoon. Die mensen steken er een enorme hoeveelheid tijd in en daar hebben wij enorm veel respect voor. Vandaar dat nu ook een aantal vrijwilligers er bij zijn.’’

FC Winterswijk website

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant