De sportclub van ons allen, voor ons allen!

Penta Winterswijk, dé sportvereniging van Winterswijk en omgeving. Penta Winterswijk staat midden in de samenleving en zoekt nadrukkelijk de verbinding met maatschappelijke partners zoals de gemeente, onderwijs, sportorganisaties en zorg. Voor iedereen biedt Penta Winterswijk beweging, ook voor kinderen met een beperking.  Een groot aantal vrijwilligers en professionals zet zich met hart en ziel in voor de vereniging. Zij zijn de drijvende kracht van de vereniging.

Breedtesport:
Penta Winterswijk heeft een grote verscheidenheid aan sporten en lesaanbod in alle wijken rondom Winterswijk. Juist voor de recreanten, van jong tot oud wordt een grote diversiteit aan lesactiviteiten aangeboden. Penta Winterswijk biedt en organiseert lessen voor alle leeftijdsgroepen en ambitieniveaus. Zo kunnen de allerjongsten deelnemen aan de ouder/kind en later peuter/kleuter lessen. Je kunt bijv. kiezen voor recreatief turnen. Dit lesuur heeft een gezellig, enthousiast karakter waarbij plezier voorop staat met de uitdaging iets nieuws te willen leren. Als een echte turn(st)er gebruik je alle toestellen. Zowel voor jongens als meisjes. Voor de senioren heeft Penta Winterswijk een ruime keuze aan groepen om lekker fit te blijven. Gymnastiekgroepen, conditietraining, bewegen op muziek en aerobics. Ook de acro-gymnastiek is een onderdeel waar je jong mee kunt beginnen. Acrobatische posities die je samen met je teamgenootje uitvoert en waar je creatief bezig bent, lenigheid en vooral je balans mee oefent. Ook biedt Penta Winterswijk een ruim aanbod in o.a. freerunning, trampolinespringen en Pentarettes.

Wedstrijdsport
Meisjes en jongens met aanleg voor het turnen en met extra motivatie worden door onze trainers gescout en uitgenodigd om mee te doen aan het wedstrijd turnen. Dat zijn trainingen die 2 of  3 uur duren. Zij oefenen voor deelname aan wedstrijden en dat vergt discipline en doorzettingsvermogen. Om een goed niveau te kunnen bereiken wordt aanbevolen om (minimaal) 2 keer per week te trainen. Als je net begint, kun je de eerste tijd één keer per week trainen. Na een stevige warming-up en krachttraining volgt een mix van sportieve elementen met oefeningen voor meisjes op de balk, ongelijke brug, vloer en sprong op pegasus of kast. Voor jongens: voltige (paddenstoel), rekstok, brug met gelijke leggers, sprong, ringen en vloer. Gewerkt wordt aan kracht, lenigheid, souplesse, lichaamshouding, evenwichtsgevoel, concentratie, lichaamsbeheersing en timing. De trainingen vinden op verschillende tijdstippen in onze uitstekend geoutilleerde moderne turnhal plaats. Naast wedstrijd turnen heeft Penta Winterswijk ook trampolinespringen en acrogymnastiek op wedstrijdniveau.

Uniek Sporten:
Kinderen met een lichamelijke beperking die graag op gymnastiek willen, daar richt onze special gym zich op. Samen sporten op eigen tempo en niveau, lekker in beweging zijn, plezier maken! Net als andere kinderen ‘gewoon’ lid zijn van een sportvereniging. Soms durven kinderen vanwege een motorische achterstand, lichamelijke beperking of chronische aandoening niet deel te nemen aan het gymuurtje op school of aan een spelletje op straat. En dan is sporten helemaal niet leuk. En wat is dan mooier dan dat een kind zegt: “Ik kan nu ook meedoen.” Mooier is het dan nog dat de kinderen later bij een reguliere afdeling aan kunnen sluiten. Vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen wordt bij Special Gym gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen. Kinderen leren tijdens de les om te gaan met hun beperkingen en hun eigen mogelijkheden ontdekken. Ook is het lesuur zeer geschikt voor kinderen die wat moeilijker bewegen door overgewicht.  Daarnaast bied Penta Winterswijk groepen aan die speciaal zijn voor (ex-) hartpatiënten waarbij een medische indicatie en goedkeuring van de cardioloog noodzakelijk is, worden regionaal lessen verzorgd. In Winterswijk, Aalten en Lichtenvoorde.

Dansen:
De dansafdeling, Penta Dance Department, is binnen de danswereld een bekend en gerenommeerd fenomeen. Dansers worden hier onder begeleiding van zeer gekwalificeerde leiding en met veel toewijding de kneepjes van o.a. Hip Hop, jazz of moderne dans aangeleerd. Daarnaast heeft het Penta Dance Department ook een afdeling in Groenlo. Tijdens de lessen worden de basiselementen behandeld. Vanuit de basis wordt er gewerkt aan een choreografie (dansstuk) die passend is bij de leeftijden en doelgroepen. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan de techniek, kracht, souplesse en lichaamsbewustzijn. Elk jaar wordt er gewerkt naar verschillende voorstellingen en wedstrijden.

Wil jij meer informatie?
Voor meer informatie omtrent onze vereniging kunt u kijken op onze website www.pentawinterswijk.nl. Daarnaast zijn we actief op Facebook en Instagram. Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van het laaste nieuws rondom Penta Winterswijk.

Penta Winterswijk

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant