Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

De Winterswijkse Hengelsportvereniging De Karper is een grote bloeiende vereniging met bijna 3.000 leden. Daarvan zijn er bijna 350 jonger dan 18 jaar. Getallen waar je als vereniging best trots op mag zijn. De hengelsport – vissen zoals we meestal zeggen – is de laatste jaren enorm in de belangstelling gekomen. Mogelijk, neen, vrijwel zeker, heeft Corona daarop wel degelijk invloed gehad. Voor de Karper betekende dat bijvoorbeeld een toename met bijna 500 leden. Landelijk gingen ruimen 100.000 mensen meer vissen. De toekomst zal uitwijzen of dit blijvend is, dan wel toch een “gelegenheid” is gebleken.

De Karper beheert een drietal eigen wateren, t.w.: De Puls aan de Badweg, De Meddose Kolk aan de Landweer in Meddo en Het Kloosterveld in Kotten. Daarnaast is De Karper aangesloten bij Sportvisserij Nederland en de Hengelsport Federatie Midden-Nederland, waardoor onze leden de landelijke Vispas krijgen en hiermee in vrijwel heel Nederland zonder extra kosten kunnen vissen. Kortom als lid van De Karper heb je een scala aan mogelijkheden om je hobby uit te oefenen.

Natuurlijk kan een vereniging alleen functioneren met de inzet van vele vrijwilligers. De ambitie van de club is veel meer dan “effe gaan vissen”. We willen ook van de natuur genieten. We willen ook de jeugd leren om te gaan met de natuur. We willen ook mensen met een beperking mee laten doen, en, wat zou het toch leuk zijn om af en toe een “oudere” – die wellicht vroeger ook viste – nog een keer mee te nemen naar het viswater.

Daarvoor is de inzet van veel vrijwilligers een absolute noodzaak en daar zit vaak een beperking. Gelukkig hebben we sinds kort weer een heuse Jeugdcommissie. Onlangs hebben een vijftal mensen, waaronder Nederlands kampioen U20 dobbervissen Kirina Raterink, zich gemeld om de activiteiten voor de jeugd weer nieuw leven in te blazen.

Het komende jaar zullen we weer vislessen gaan geven op een aantal scholen, meestal in samenwerking met de Speeltuinen in Winterswijk. Daarnaast zullen er ook weer speciale jeugdwedstrijden worden georganiseerd om te kijken of er mensen zijn die in aanmerking zouden kunnen komen om deel te nemen aan regionale en/of landelijke wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Kampioenschappen voor de diverse leeftijdsgroepen.

Heb je belangstelling voor of wil je meer weten bijvoorbeeld over vrijwilliger worden of bestuurslid worden, raadpleeg onze website www.whvdekarper.nl of stuur een mailtje naar info@whvdekarper.nl en we nemen contact met je op.

De Karper

De Sportkrant Winterswijk is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Winterswijk is onderdeel van De Sportkrant